Een nette e-mail of brief schrijven in het Engels

Een nette e-mail of brief schrijven in het Engels

Het schrijven van een Engelse brief is voor de meeste mensen in Nederland niet een alledaagse taak. Mogelijk dat je bij het schrijven van een brief of mail diverse vragen hebt over het afsluiten van zo’n brief of mail. In het volgende artikel lees je waar je op moet letten als je een brief in het Engels op een correcte manier wilt afsluiten.

Afsluiting van een formele brief of mail

Net als in het Nederlands sluit je een mail of een brief vaak eerst af met een laatste zin. Denk aan zinnen zoals "Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd" of "Graag een spoedige reactie". Engelsen sluiten een formele brief of mail meestal ook af met een laatste zin. Voorbeelden van afsluitingen van een brief of mail zijn:

- Thanks for your time and attention,

- We appreciate your business,

- If you need any additional assistance, please contact us

- We are looking forward to hearing from you soon,

- Once again, I am very sorry for taking up so much of your time,

- We await your reply with interest,

- Thanking you in advance,

- I look forward to meeting you again in the future,

- I look forward to discussing this with you,

- We look forward to the upcoming conference in Amsterdam,

- If you have any further enquiries, please do not hesitate to contact me,

Yours Sincerely, Yours Faithfully en Respectfully yours

Het gaat hierbij om een formele afsluitende laatste zin. Vervolgens kun je afsluiten met Yours Sincerely of Yours Faithfully. Als je de persoon in kwestie kent, kun je het best afsluiten met Yours Sincerely. Ken je de persoon niet, dan kun je het best afsluiten met Yours Faithfully. Je kunt ook Respectfully yours (hoogachtend) gebruiken. Men gebruikt echter bij de meeste brieven of mails, waarbij de geadresseerde een onbekende is, Yours sincerely.

Afsluiting van een informele brief of mail

Wanneer je een brief of mail in het Engels stuurt naar een familielid, vriend, kennis of collega, zul je doorgaans deze brief of mail op een informele manier willen afsluiten. Dat geldt ook voor de afsluitende zin. Voorbeelden van afsluitende zinnen:

- I can't wait to hear from you,

- See you soon,

- I can't wait to see you soon,

- Send my love to Anna,

- I am looking forward to hearing from you,

- I hope to be hearing from you soon,

- Give my regards to Peter,

Je kunt de brief of mail afsluiten met: Kind Regards, Lots of Love, Love, Best Regards of Best Wishes.