Wat komt allemaal kijken bij een CE Markeringsscan?

Wat komt allemaal kijken bij een CE Markeringsscan?

Op producten die in de EU zijn geproduceerd (of beter de EER: Europese Economische Ruimte), zie je het 'CE'-teken staan. De CE-markering is een conformiteitsmarkering, wat zoveel betekent als dat het product voldoet aan de regelgeving binnen die EER. Om dus zo'n markering te mogen voeren, moet een product eerst onderworpen worden aan een CE-markeringsscan. Dat moet dus gebeuren vóórdat het product op de markt wordt gebracht. Zo'n scan bestaat uit verschillende stappen.

De stappen van een CE-Markeringsscan

Welke richtlijnen zijn van toepassing?

Afhankelijk van het type product zijn er andere richtlijnen van toepassing. Er is een groot verschil tussen bijvoorbeeld machines, die in de maakindustrie worden gebruikt of electronica. Nog specifieker zijn bijvoorbeeld de richtlijnen voor medische apparatuur of fijnmechanica enz. In ieder geval is het zo, dat wanneer je product aan de geldende Europese richtlijnen voldoet als deugdelijk en veilig mag worden beschouwd.

De technische documentatie

Dit is een belangrijke voorwaarde. Alles in de technische documentatie moet voldoen aan de eisen. Zo moet er een duidelijk overzicht zijn van alle technische specificaties, ontwerptekeningen, eventuele uitstoten, vereisten voor aansluitingen als electra, diameters en materiaal en capaciteit van buizen en slangen, testrapporten , risicobeoordelingen en andere informatie die relevant is,

Risicobeoordelingen

Zeer belangrijk natuurlijk. Hierbij gaat het om alle risico's. Dus van het gebruik van het product voor de operateur, de eisen die gesteld moeten worden aan de omgeving en de risico's voor de omgeving of het milieu. Vervolgens wat er aan veiligheidsmaatregelen, reiniging van lucht en/of vloeistoffen (koelmiddelen, smeermiddelen en dergelijke) vereist wordt. Hiervoor moeten tests worden uitgevoerd: fysieke-, elektrische-, chemische- en eventueel andere tests.

Technisch dossier

Er dient een uitgebreid dossier te zijn met alle relevante informatie uit de voorgaande stappen, incl. een documentatie van het productieproces.

Verklaring van Overeenstemming

Indien het product voldoet aan de Europese richtlijnen en alle processtappen zijn doorlopen en het technisch dossier op orde is bevonden, verkrijgt het product de Verklaring van Overeenstemming. Dus dat het voldoet aan de richtlijnen en op de markt mag worden gebracht. Dan moet deze verklaring bij het product meegeleverd worden. Dat is een wettelijke eis.

De CE-markering

Nu mag de CE-markering worden aangebracht op het product, de documentatie en verpakkingen, zodat een koper dit direct kan vaststellen.

Onderhoud van de CE-markering

Periodiek moet gemonitord worden of het product blijft voldoen aan de gestelde eisen. Hoe vaak dat moet gebeuren en op welke manier, schakel hiervoor experts op het gebied van kwaliteit in.